Garantía de seguridade

Selección do proxecto

O equipo investidor recolle e extrae proxectos de alta calidade

Seguridade tecnolóxica

Baseado na plataforma de desenvolvemento independente de Aliyun, cifra a transmisión HTTPS. Almacenamento cifrado de información confidencial

Fondo de poder

Unidade membro de China Investment Alliance, unidade honoraria de China Investment Strength, unidade de axuda ao crecemento das pequenas e medianas empresas chinesas, membro da casa de investidores cinematográficos

Seguridade da información

A información de rexistro do investidor, a información de negociación de contas e outra información serán cifradas e non serán roubadas por delincuentes. Nunca revelaremos a información da súa conta nin a información bancaria a ningún terceiro de ningún xeito.